مرکز کارآفرینی و نیکوکاری حسابداران یزد در سال 1399  تاسیس گردید مدیریت این مرکز با هدف ارائه خدمات و تامین نیازهای مددجویان ایتام و بیماریهای خاص خدمات ذیل را از طریق درآمد شرکت ( آموزش امور مالی و بازرگانی ، آموزش و مشاوره کسب و کار ) ارائه می نماید .

1- مشاوره کسب و کار به مشاغل مددجویان و ایتام بصورت رایگان

2- آموزش حسابداری و مدیریت ویژه ایتام بصورت رایگان ارائه مدرک فنی و حرفه ای

3-  حمایت مالی به مددجویان (ایتام و بیماری های خاص)

4- تامین کالای اساسی و لوازم خانگی (ایتام و بیماری های خاص)

5- مشاوره رایگان اشتغال زایی ویژه ( ایتام ، بیماری خاص)